Voor de veiligheid van iedereen die op het ROCK ‘N REX terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in België. Lees ze zorgvuldig voor je naar ROCK ‘N REX komt, want door aanwezig te zijn op het festivalterrein ga je automatisch akkoord met deze reglementering.

TOEGANGSCONTROLE

Het festivalterrein kan je enkel betreden mits geldig toegangsticket. Na controle van je ticket zal je een persoonlijk toegangsbewijs ontvangen, deze moet je ten allen tijden zichtbaar bij je hebben. Medewerkers van het festival kunnen steeds vragen om het toegangsbewijs te tonen. Bij deze controle van het toegangsticket is het mogelijk dat er wordt gefouilleerd en tassen worden gecontroleerd.

De volgende zaken mogen niet mee op het ROCK ‘N REX terrein en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht:

 • drink- en etenswaren
 • glaswerk
 • plastic flessen
 • blik
 • vuurwerk
 • wapens
 • gevaarlijke voorwerpen
 • stoelen of krukken (tenzij om medische redenen)
 • geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing). Het gaat hier vooral over reflexcamera’s of professioneel audio en video opnameapparatuur.

Het oordeel van de festival-medewerkers is bindend. Wie het festivalterrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Wie niet wil meewerken aan deze controles wordt de toegang tot het terrein ontzegd.

De organisatie gaat in geen geval verboden voorwerpen in bewaring nemen om achteraf terug te geven. Er staan vuilnisbakken ter beschikking die regelmatig worden geledigd.

Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.
Om de controles vlot te laten verlopen breng je best geen rugzak of tas mee.

ALCOHOL

Volgens de Belgische wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 16 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. ROCK ‘N REX wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 16 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd.

ROCK ‘N REX ondersteunt ook de sensibiliseringscampagne hier rond onder de naam ‘Respect 16’.

DRUGS

Het bij je te hebben of verhandelen van drugs is op ROCK ‘N REX niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of festival-medewerkers worden gecontroleerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

VERKOOP EN PROMOTIE

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het ROCK ‘N REX terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

KINDEREN

ROCK ‘N REX profileert zich als een festival voor alle leeftijden . Gelieve toch rekening te houden met volgende aanbevelingen:

 • het geluidsniveau op het festival kan soms als storend en hard ervaren worden door jonge kinderen. Bescherm hun gehoor door op voldoende afstand van het podium te staan of gehoorbescherming aan te brengen.
 • populaire artiesten brengen tientallen fans mee die graag op de eerste rij willen staan. Het is er vaak druk en krap. Geen plaats dus om met jonge kinderen te gaan staan.
 • kinderen jonger dan 12 jaar worden alleen toegelaten tot het terrein onder begeleiding van een volwassene.

FOTO’S EN OPNAMES

Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens (of professionele apparatuur met een hoge resolutie) en mobiele telefoons. Op ROCK ‘N REX kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten, ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media. Een aanvraag gebeurt steeds vooraf en moet bewezen worden de dag zelf met een persbadge. Alle bezoekers stemmen in dat er foto’s & video’s van hen kunnen worden genomen. Wie zich hier wil tegen verzetten moet dit voordat hij/zij het terrein betreedt melden aan de Safety verantwoordelijke.

EIGEN RISICO

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens het festival verzameld bij de ticketverkoop. Na afloop van het festival worden gevonden voorwerpen overgedragen aan Café Rex. Consulteer hen vooraf indien u een voorwerp verloren bent.

WILDPLASSEN

Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor boetes uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

HUISDIEREN

De organisatie laat het niet toe om huisdieren mee te brengen op het terrein, uitgezonderd geleidehonden voor mensen met een handicap.